huishoudelijk reglement

Goede afspraken maken goede vrienden

JULLIE aankomst

 

Je bent in ons jeugdverblijf welkom met de ganse groep vanaf 17u00 tot 21u00. Indien je later op de locatie zou aankomen, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen enkele dagen op voorhand. 

Vroeger dan 17u00 het gebouw aankomen is in de meeste gevallen niet mogelijk, wil je toch vroeger aankomen, wat spullen koud steken geef ons een seintje dan kijken we voor een oplossing.

De huisverantwoordelijke zorgt voor het onthaal en geeft je een rondleiding door het verblijfcentrum. Je krijgt praktische informatie over het gebruik en de werking van keukentoestellen, afvalbeheer, lawaaihinder, enz. 

Er is één loper voorzien voor alle deuren, en één sleutel voor de keukendeur. Je ontvangt beide sleutels bij aankomst, we vragen ze om bij vertrek terug te bezorgen aan de verantwoordelijke.

De lokalen die zijn afgesloten bij aankomst, om welke reden ook, zijn niet toegankelijk voor de huurder en mogen dus ook niet open geforceerd worden.

 

PLAATSBESCHRIJVING & INVENTARIS

 

Bij aankomst wordt aan de huurder de plaatsbeschrijving & inventaris overhandigd. Deze dient ondertekend te worden de dag van aankomst en afgegeven aan de huisverantwoordelijke of zijn vervanger. Wanneer de huurder hierop aanmerkingen heeft gelieve deze dit te melden tijdens de rondgang bij aankomst. Na ondertekening blijft de huurder verantwoordelijk tot bij de eindafrekening. De waarde van de materialen is opgenomen in de inventaris.

vertrek – checkout

 

Gelieve het vermelde uur van de checkout, vermeld op het contract, te respecteren. Op die manier kunnen we wisseldagen met nieuwe groepen, enz. organiseren. Bij het vertrek wordt het verblijf gecontroleerd op grote schade zoals gebroken ramen, deuren die beschadigd zijn, bedden die kapot zijn, …  Indien het gebouw onvoldoende gepoetst volgens de huisverantwoordelijke moet opnieuw gepoetst worden. Schade of het herpoetsen van het gebouw wordt aan de huurder aangerekend.

Op de vertrekdag is er steeds één of meerdere personen aanwezig op het domein. Zomaar vertrekken, zonder ons hiervan te verwittigen is niet netjes. Op die manier kunnen wij eventuele gebreken niet aan jullie melden en kan er nadien ook discussie ontstaan. Dit kan enkel vermeden door op de vertrekdag ons even op de hoogte te stellen van jullie vertrek.

Waarborg

 

De waarborg moet na ontvangst van het contract binnen de termijn van 10 dagen worden overgemaakt op het rekeningnummer van VZW Pronad. Samen met het contract ontvang je hiervan een factuur. Je verblijf is pas definitief indien de waarborg werd betaald. Indien niet binnen de 10 dagen wordt betaald kunnen wij de aangevraagde verblijfsperiode doorverhuren.

Beschadigingen die niet te wijten zijn aan normaal gebruik of normale slijtage zullen de huurder ten laste gelegd worden en hij dient deze dan ook te vergoeden. Alle door de huurder aangebrachte beschadigingen moeten onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke worden gemeld en worden op kosten van de huurder hersteld. Herstellingen mogen in geen geval door de huurder zelf worden uitgevoerd. 

 Ontbrekende huisraad en ter beschikking gestelde materialen worden aangerekend aan de actuele nieuwwaarde, eventueel vermeerderd met de nodige loonkost. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden bij terugbetaling van de waarborg.

De waarborg wordt na het verblijf teruggestort op het einde van de verbleven maand. 

auto’s

 

Je kan met de auto tot aan de ingangspoort van het jeugdverblijf, daar is een kleine parking voorzien waar zo’n 4 à 5 auto’s kunnen staan. Wie met meer auto’s komt kan de auto’s in de omliggende straten parkeren, hier is voldoende parking voorzien gratis en zonder parkeerschijf.

De parking van onze winkel en B&B vragen we om vrij te laten voor onze klanten. Laden en lossen is mogelijk op het terrein zelf. Auto’s mogen niet op het binnenplein geparkeerd staan om de brandveiligheid & makkelijke doorgang te garanderen.  Wie toch zijn auto laat staan zal hierop worden aangesproken en verzocht worden deze te verplaatsen. 

 

gebouwen

 

Ons jeugdverblijf wordt onderhouden zoals ons het ons eigen huis is. We vragen daarom met aandrang om het te respecteren tijdens jullie verblijf. Plakband mag enkel op hout of steen aangebracht worden, nooit op het behang of op een geschilderde achtergrond. In deuren, muren en plafonds mogen geen nagels, spijkers of nietjes aangebracht worden. Je kan gebruik maken van het whiteboard om affiches/kamerverdelingen/refterorde/… op te kleven.

Kamerverdeling kan opgehangen worden aan de bordjes naast de deur, niet op de deur.
Schade aan muren of deuren wordt aangerekend aan de prijs voor schilderwerken, een deur opnieuw schilderen is al snel 300 euro.

Kaders op de kamers, gang of in de polyvalente zaal vragen wij om te respecteren en hier niet op te tekenen, was aan op te hangen of dergelijke.

Op het terras en in de tuin staan er picknickbanken ter beschikking, deze zijn om aan te zitten en niet om op te dansen. 

Balspelen zijn toegelaten op het grasterrein en in de voortuin, wees voorzichtig voor ramen en deuren. Tenten zijn niet toegelaten op het grasterrein, kleine speeltentjes voor peuters/kleuters wel.

Kampvuur/open vuur is ten strengste verboden. Om een gezellige avond met vuur te houden is er een vuuroven ter beschikking, hout breng je zelf mee. Barbecue is toegestaan op aanvraag en in de daarvoor voorziene barbecuestellen. Houtskool voor de barbecue is zelf te voorzien. 

vaatwasser

 

In de keuken is er een industriële vaatwasser ter beschikking. Deze is simpel in gebruik en heeft een cyclus van 1 of 2 minuten. De vaatwasser werkt niet met gewone vaatblokjes, er zijn grote bidons op aangesloten met producten. We vragen hiervoor een bijdrage van 4 euro per dag. Indien je wenst gebruik te maken van de vaatwasser moet dit op voorhand gemeld worden. We zorgen dan dat er korven aanwezig zijn om borden, glazen, bestek… in te wassen. 

 

 

slaapkamers & nachtrust

 

Iedere matras is voorzien van een afwasbare matrasbeschermer en een kussen. Iedereen is verplicht één hoeslaken en kussensloop mee te brengen en te gebruiken. Matrassen zijn aangepast aan de bedden en moeten ook op de bedden blijven. Breng geen extra matrassen mee van thuis om deze in de kamers of op de gang te leggen. Op die manier hinder je een veilige doorgang bij brand! 

Bij vertrek moet op ieder bed één kussen en één donsdeken liggen. Graag gevouwen en op elkaar.

Alle deelnemers moeten rekening houden met de verplichte nachtstilte van 22u00 tot 8u00 buiten de gebouwen. Muziek mag enkel binnen nog gespeeld worden na 22u00, dit mag niet tot buiten hoorbaar zijn. Is geluid duidelijk hoorbaar buiten het gebouw kan de stad Oostende een GAS-boete uitschrijven voor nachtlawaai. Wie aanhoudelijk, ook na verwittiging, ’s nachts muziek speelt of het te bont maakt kan de toegang tot de accommodatie voor de verdere periode ontzegd worden.

 

veiligheid & roken

 

 De huurder mag in geen geval meer personen toelaten dan op het verhuurcontract voorziene maximum. We vragen om op voorhand, ten laatste bij aankomst een deelnemerslijst die kan doorgegeven worden aan de brandweer in geval van brand.

Alle gebouwen zijn voorzien van branddetectie en passende blusmiddelen.
Doorgangen en uitgangen moeten ten alle tijde vrij van materiaal zijn om een vlotte doorgang te garanderen.
Deuren mogen nooit geblokkeerd worden.

Binnen in de gebouwen geldt een absoluut rookverbod. Wie toch wil roken vragen wij om op het terras te roken en de peuken in een asbak/pot te verzamelen en niet weg te gooien op het grasterrein of omliggende.

Indien er toch wordt gerookt binnen het gebouw of zijn er te veel peuken te vinden op het terrein wordt een forfaitair bedrag voor extra opkuis in rekening gebracht.

 

 

bakker aan huis

 

Wij bieden de mogelijkheid aan om een bakker aan huis te laten komen. Deze komt iedere dag, ook in het weekend. Levering kan ten vroegste voorzien worden om 6u30, en zal klaar staan in het onthaal. Wens je iets te bestellen? Geef ons de bestelling voor 19u00 door, dit kan ook per sms. De afrekening van de bakker zal je worden meegedeeld op het einde van uw verblijf. Deze kan ter plaatse betaald worden of, indien gewenst, afgehouden worden van de borgsom.

 

afval

 

Het afval kan verzameld worden in het gebouw in de daarvoor voorziene kleine vuilnisbakken (in slaapkamers, polyvalente zalen, …).
Buiten aan de keuken van het gebouw staan drie mini containers van 100 liter.

Zwart = Restafval
Restafval moet verzameld worden in een gewone plastiek zak (voorzien in het verblijf) of gratis vuilzak en daarna in de container gedeponeerd worden. We raden aan om dagelijks de container te gaan legen in de grote container. Door kleine plastiek zakjes te gebruiken gaat dit makkelijk.
Blauw = PMD
In het verblijf voorzien we voor jullie een rol PMD-zakken. Deze zak kan je in de container stoppen zodat brikjes/blikjes niet beginnen te ruiken. Is de PMD-zak vol? Bindt hem dicht en stop een nieuwe in de container.

Bruin = papier- en karton
Hier kunnen papier & karton in verzameld worden. Heb je grote dozen, hou deze dan apart, we verzamelen hier namelijk al het papier in om nadien weg te zetten. 

 Glas mag verzameld worden in één grote bak. Na het verblijf doen wij deze zelf weg.

 

Schoonmaak

 

Na het verblijf is de groep verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes nalaten van de gebouwen, het terras, grasplein en materialen. Sanitair, keuken en toiletten dienen grondig gepoetst te worden. Bij een verblijf van meerdere dagen vragen wij met aandrang om dit dagelijks te doen.

Schoonmaakmateriaal (veegborstel, vuilblik, trekker, schuurborstel, emmers, enz.) is te vinden het gangetje links van het toegankelijk sanitair.

Schoonmaakmiddelen zijn in het verblijf aanwezig, we tonen je graag waar deze staan. Gelieve enkel deze producten te gebruiken. (We merken dat A-producten zoals het WC-product W5 van Lidl permanente vlekken nalaat op de gietvloer of steentapijt!).  Is er iets leeg, vraag gerust een nieuwe! Schoonmaakproducten die meegenomen worden naar huis worden aangerekend.

Wil je weten wat we van je verwachten als groep? Download hier de lijst.

 

Tarieven 2024

 

 

Afval – € 0,35/ per persoon per dag

Lakenpakket – € 8,00 per set
Wie geen slaapzak wil mee brengen kan een lakenpakket huren. 
 

Verwarmingskost – € 40,00 per dag
Tijdens een warm voorjaar en zomermaanden is verwarming zelden nodig en dus hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden. 

Vaatwasser – € 4,00 per dag
Indien deze gebruikt wordt zijn de tarieven van toepassing. Gelieve voor aankomst door te geven of het gebruik van de vaatwasser gewenst is.

Bakker – Volgens verbruik 

Opkuis – Verblijf van meer dan 4 dagen kent een verplichte opkuiskost van € 400. Indien het gebouw door de huurder zelf proper gepoetst is en gecontroleerd door de verhuurder kan deze teruggevorderd worden.

Bij weekendverblijf geen zin om de opkuis te doen? Dit kan aangevraagd op voorhand, de vergoeding bedraagt € 350 voor het ganse gebouw.