aankomst

Je bent in ons jeugdverblijf welkom met de ganse groep vanaf 17u00 tot 21u00. Indien je later op de locatie zou aankomen, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen op voorhand. Vroeger dan 17u00 het gebouw aankomen is meestal niet mogelijk gezien er meestal ook een vertrek is die dag. Je kan altijd op voorhand navragen of vroegere aankomst mogelijk is via e-mail.

De huisverantwoordelijke of zijn vervanger zorgt voor het onthaal en geeft je een rondleiding door het verblijfcentrum. Je krijgt praktische informatie over het gebruik en de werking van keukentoestellen, afvalbeheer, lawaaihinder, enz.
Er is één loper voorzien voor alle deuren, en één sleutel voor de keukendeur. U krijgt beide sleutels bij aankomst overhandigd, we vragen ze om bij vertrek terug te bezorgen of op de deur van de keuken en polyvalente zaal te laten.

De lokalen die door de huisverantwoordelijke zijn afgesloten bij aankomst, om welke reden ook, zijn niet toegankelijk voor de huurder en mogen dus ook niet open geforceerd worden.

inventaris

Bij aankomst wordt aan de huurder de plaatsbeschrijving & inventaris overhandigd. Deze dient
ondertekend te worden de dag van aankomst en afgegeven aan de huisverantwoordelijke of zijn
vervanger. Wanneer de huurder hierop aanmerkingen heeft gelieve deze dit te melden tijdens de rondgang bij aankomst. Na ondertekening blijft de huurder verantwoordelijk tot bij de
eindafrekening. De waarde van de materialen is opgenomen in de inventaris.

parking

Je kan met de auto tot aan de ingangspoort van het jeugdverblijf, daar is een kleine parking voorzien waar zo’n 4 à 5 auto’s kunnen staan. Wie met meer auto’s komt kan de auto’s in de omliggende straten parkeren, hier is voldoende parking voorzien gratis en zonder parkeerschijf. Laden en lossen is mogelijk op het terrein zelf, doch mogen hier absoluut geen auto’s geparkeerd staan voor de brandveiligheid.

vertrek

Gelieve het vermelde uur van de checkout, vermeld op het contract, te respecteren. Op die manier kunnen we wisseldagen met nieuwe groepen, enz. organiseren. Bij het vertrek wordt het verblijf gecontroleerd op grote schade zoals gebroken ramen, deuren die beschadigd zijn, bedden die kapot zijn, enz. Indien het gebouw onvoldoende gepoetst is volgens de huisverantwoordelijke moet er opnieuw gepoetst worden.
De uitgebreide controle van inventaris & plaatsbeschrijving wordt gedaan de volgende ochtend indien het vertrek op zondag is. 

gebouw

Wij vragen met aandrang om de gebouwen te respecteren. Plankband mag enkel op hout of steen aangebracht worden, nooit op het behang of op een geschilderde achtergrond. In deuren, muren en plafonds mogen geen nagels, spijkers of nietjes aangebracht worden. Je kan gebruik maken van het whiteboard om iets op te hangen.
Kamerverdeling kan opgehangen worden aan de bordjes naast de deur, niet op de deur.

Kampvuur/open vuur is ten strengste verboden. Barbecue is toegestaan op aanvraag en in de
daarvoor voorziene barbecuestellen. Houtskool voor de barbecue is zelf te voorzien. Om een
gezellige avond met vuur te houden is er een vuurschaal ter beschikking. Gelieve zelf hout te
voorzien.


waarborg

Samen met de huur dient ook de waarborg betaald te worden. Deze bedraagt 500 euro per huurovereenkomst. Beschadigingen die niet te wijten zijn aan normaal gebruik of normale slijtage zullen de huurder ten laste gelegd worden en hij dient deze dan ook te vergoeden. Alle door de huurder aangebrachte beschadigingen moeten onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke worden gemeld en worden op kosten van de huurder hersteld. Herstellingen mogen in geen geval door de huurder zelf worden uitgevoerd.

Ontbrekende huisraad en ter beschikking gestelde materialen worden aangerekend aan de actuele nieuwwaarde, eventueel vermeerderd met de nodige loonkost. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden bij terugbetaling van de waarborg.

vaatwasser

In de keuken is er een industriële vaatwasser ter beschikking. Deze is simpel in gebruik en heeft een cyclus van 1 of 2 minuten. De vaatwasser werkt niet met gewone vaatblokjes, er zijn grote bidons op aangesloten met producten. We vragen hiervoor een bijdrage van 4 euro per dag. Indien je wenst gebruik te maken van de vaatwasser moet dit op voorhand gemeld worden. We zorgen dan dat er korven aanwezig zijn om borden, glazen, bestek… in te wassen.

slaapkamers

Iedereen is verplicht één hoeslaken en kussensloop mee te brengen en te gebruiken over aanwezige overtrekken. Je kan kiezen om een laken mee te brengen of een slaapzak. Lakensets zijn te huur aan € 7,50 per set. Matrassen moeten op de bedden blijven! Pantoffels of slippers voor binnen worden aangeraden. 

veiligheid

Op voorhand, ten laatste de dag van aankomst moet de huurder de deelnemerslijst overhandigen. Deze kunnen we dan overhandigen aan de brandweer bij een eventuele brand. Het spreekt voor zich dat er een personen in het gebouw mogen worden toegelaten dan de maximum capaciteit 
Alle gebouwen zijn voorzien van branddetectie en passende blusmiddelen.
Doorgangen en uitgangen moeten ten alle tijde vrij van materiaal zijn om een vlotte doorgang te
garanderen. Deuren mogen nooit geblokkeerd worden.
Barbecue mag enkel gebeuren in de daarvoor voorziene barbecuestellen. Open vuur is ten strengste verboden.

nachtrust

Alle deelnemers moeten rekening houden met de verplichte nachtstilte van 22u00 tot 8u00 buiten de gebouwen. Wie ’s avonds laat nog muziek wil spelen kan dit binnen in het gebouw doen. Muziek mag echter niet hoorbaar zijn tot buiten. Wie aanhoudelijk, ook na verwittiging, ’s nachts muziek speelt of het te bont maakt kan de toegang tot de accommodatie voor de verdere periode ontzegd worden.

bakker aan huis

Wij bieden de mogelijkheid aan om een bakker aan huis te laten komen. Deze komt iedere dag, ook in het weekend. Levering kan ten vroegste voorzien worden om 6u30, en zal klaar staan in het onthaal. Wens je iets te bestellen? Geef ons de bestelling voor 19u00 door, dit kan ook per sms. De
afrekening van de bakker zal je worden meegedeeld op het einde van uw verblijf. Deze kan ter
plaatse betaald worden of, indien gewenst, afgehouden worden van de borgsom